KENNEL ÚNICO PERRITO

Våre hunder, N UCh Airam`s Brown Shiva, NUCh DKUCh VDHCh DEUCh KBSg Exigor`s Princess In Red, Exigor`s Xcellente In Black og DEUCh VDHUCh KBSg Único Perritos Déjà Vu In Red, har oppnådd godkjenningen "Kjent mental status med godkjent skudd"!

Formålet med mentaltesten er å "beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett." (Jfr NKK).

Det er ingen premiering på mentalbeskrivelsen. Hundens reaksjoner under mentaltesten/prøven beskrives etter en fastsatt tabell for verdisetting av anlegg, atferd og egenskaper hos hunden. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Dette danner grunnlaget for en godkjenning av Kjent mental status med godkjent skudd.

Mentaltesten inneholder 10 momenter:
 1. Å beskrive hundens evne til å ta kontakt med og besvare kontaktatferd fra fremmede mennesker.
 2. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand.
 3. Å beskrive hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe dette.
 4. Å beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der aktivitet uteblir. Hunden må forholde seg i ro i 3
     minutter når ingenting hender.
 5. Å beskrive hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører/eier.
 6. Å beskrive hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse/en plutselig oppstått fare.
 7. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende og høy lyd, og se hvor lydømfintlig
     hunden er.
 8. Å beskrive hundens eventuelle redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet og forsvare seg overfor
    objekter / spøkelser som nærmer seg langsomt fra to sider.
 9. Å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av testen/prøven(e).
10.Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med skuddløsning; å takle under lek samt passivitet 4
     skudd.

 

 

:: N UCh Airam's Brown Shiva

:: N UCh DKUCh VDHCh DEUCh
   KBSg Exigor's Princess In Red

:: Exigor's Xcellente In Black

:: Único Perritos Déjà Vu In Red

:: Único Perritos Iselin In Black

:: Único Perritos Foxy In Red

:: Único Perritos Graciania In Black

:: Kjent Mental Status

Spesialoppdrett av dvergpinscher
Nedenfor ser dere bilde av vår egen DEUCh VDHUCh KBSg Único Perritos Déjà Vu In Red under moment nr 8. Etter å ha stått og bjeffet for å skremme bort spøkelsene, løper hun direkte bort til det ene spøkelset og tar direkte kontakt SELV når mamma Alice hilser på spøkelset! Utrolig flott reaksjon!!
Ingen aggressivitet eller redsel å spore i denne situasjonen, nei!!!

Nedenfor ser dere bilde av vår egen DEUCh VDHUCh KBSg Único Perritos Déjà Vu In Red under moment nr 10. Her gir testleder beskjed med armen til skytteren (som står gjemt) om å avfyre det siste skuddet. Båndet er slakt, og mamma Alice skulle slippe båndet dersom Déjà Vu reagerte på skuddet ved å ville løpe av sted. Déjà Vu rørte ikke en muskel, blunket heller ikke, og dermed fikk hun beste karakter på skuddprøven - karakter 1!! Godkjent skudd!!

NYHETER  |  VÅRE HUNDER  |  VÅR KENNEL  |  VALPER  |  KULL  |  FOTO LINKER  |  GJESTEBOK  |  KONTAKTKOMPETANSE & AVLSTRATEGI